2024. július. 13, Jenő

www.revfulop.hu

RÉVFÜLÖP ÖNKORMÁNYZAT >> Tevékenységek


Révfülöp címere

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata

Székhely: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Telefon: 06-87/464-244

Fax: 06-87/563-338

E-mail: hivatal@revfulop.hu

Honlap: www.revfulop.hu

Községháza új épülete
 

1. Alaptevékenységet meghatározó jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete 5/2007. (IV. 4.) rendelete a Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva: 2008. július 31.)

2. Kötelező és önként vállalt feladatok

Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:

 • a) a településfejlesztés,
 • b) a területrendezés,
 • c) az épített és természeti környezet védelme,
 • d) a lakásgazdálkodás,
 • e) a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
 • f) a csatornázás,
 • g) a köztemető fenntartása,
 • h) a helyi közutak, közterületek fenntartása,
 • i) a helyi tömegközlekedés és a köztisztaság, valamint a település-tisztaság biztosítása,
 • j) gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól,
 • k) közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában,
 • l) az óvodáról,
 • m) az alapfokú nevelésről, oktatásról,
 • n) az egészségügyi , a szociális ellátásról,
 • o) gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokról
 • p) a közösségi tér biztosítása,
 • r) közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása,
 • s) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését
 • sz) az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése,
 • t) a lakosság tájékoztatásáról való gondoskodás a helyi tájékoztató eszközökön keresztül.

A települési önkormányzat köteles gondoskodni:

 • a) az egészséges ivóvíz ellátásról,
 • b ) óvodai nevelésről,
 • c) az általános iskolai oktatásáról és neveléséről,
 • d) az egészségügyi és szociális alapellátásról,
 • e) a közvilágításról,
 • f) a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról
 • g) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését

A helyi közszolgáltatások körében a képviselő-testület önként vállalt feladatként gondoskodik:

 • a településfejlesztésről,
 • vízrendezés és csapadékvíz elvezetésről,
 • a lakásgazdálkodásról,
 • a szennyvízcsatornázásról,
 • a közterületek fenntartásáról,
 • a köztisztaság és településtisztaság biztosításáról,
 • a strandok üzemeltetéséről,
 • a TOURINFORM Iroda működtetéséről,
 • közösségi tér biztosításáról, közművelődési-, könyvtári feladatokról, honismereti gyűjtemény kezeléséről,
 • a helyi sport támogatásáról,
 • gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról,

 

 

Lap tetejére

 AKADÁLYMENTES

AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT

 VEB2023 BLUES FESZTIVÁL

 ONLINE ÜGYINTÉZÉS

 Adatkezelési tájékoztató

 Testületi ülések felvételei

 AKTUÁLIS HÍREK

 VÁLASZTÁSOK 2024

 PÁLYÁZATOK

 RENDELETEK

 SZABÁLYZATOK

 ELŐTERJESZTÉSEK

 JEGYZŐKÖNYVEK

 ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROG.

Veszprém Balaton 2023

Révfülöp Napfény strand fejlesztése

Révfülöp Császtai Strand turisztikai fejlesztése

Révfülöp Szigeti Strand turisztikai fejlesztése

Magyar Falu Program

Révfülöp Császtai strand élő webkamera kép

Révfülöpi Képek Újság számai

Balatoni nyár Révfülöpön - Köszönjük MTV1

Révfülöpi képek, galériák

Révfülöpi videók

Révfülöp Blues - Török Ádám - 800 éves Révfülöp

 

Révfülöp

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának honlapja 2010 .:. www.revfulop.hu .:. InforMan Számítástechnika .:

Magyar English Deutsch