2024. június. 16, Jusztin

www.revfulop.hu

Révfülöp >> Aktuális hírek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati felhívás

a felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok részére nyújtható

ösztöndíj támogatás odaítélése céljából

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat ösztöndíjat adományoz  a felsőoktatási intézményben tanuló azon fiatalok részére, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

 Ösztöndíjban részesülhet az a pályázó, aki

a) legalább 3 éve állandó lakóhellyel rendelkezik  Révfülöpön,

b) az ország bármely, államilag elismert felsőfokú oktatási intézményében, nappali tagozaton első diplomáját vagy első felsőfokú szakképzettségét szerzi,

c) családjában* az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át (114.000 Ft-ot),

d) életkora a  pályázat benyújtásakor nem éri el a 25. életévet.

e) a pályázónak és a vele együtt élő tartásra köteles hozzátartozóinak az önkormányzat felé  adótartozása nincs.

*család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

 közeli hozzátartozó:

-        a házastárs, az élettárs,

-        a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),

-        korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

-         a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

Az ösztöndíj odaítélése tanulmányi félévre történik.

A pályázathoz mellékelni kell:

a) hallgatói jogviszony igazolást,

b) jövedelmi körülményekre vonatkozó nyilatkozatot, illetve azokat igazoló dokumentumokat;

c)  a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedő önéletrajzot.

A pályázati adatlap, valamint a hozzákapcsolódó jövedelem nyilatkozat nyomtatványok a Révfülöpi Kirendeltségen ügyfélfogadási időben átvehetők, vagy letölthető a település weblapjáról:(www.revfulop.huKözösHivatal/Letölthető nyomtatványok/Ösztöndíj/Felsőfokú tanulmányokat támogató ösztöndíj iránti pályázat.

A pályázat benyújtási határideje:  2023. október 5. (csütörtök)   16:00 óráig  beérkezőleg. A pályázatokat elbírálása 2023. október hónapban történik.

Részletesebb információ a szociális ügyintézőtől (személyesen, vagy a  87/464-017 telefonszámon)  kérhető.

Révfülöp, 2023. szeptember 1.

                                                                                                 Kondor Géza

                                                                                                  polgármester

További információk >>

Frissítve: 2023-09-07

 

 

Lap tetejére

 AKADÁLYMENTES

AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT

 VEB2023 BLUES FESZTIVÁL

 ONLINE ÜGYINTÉZÉS

 Adatkezelési tájékoztató

 Testületi ülések felvételei

 AKTUÁLIS HÍREK

 VÁLASZTÁSOK 2024

 PÁLYÁZATOK

 RENDELETEK

 SZABÁLYZATOK

 ELŐTERJESZTÉSEK

 JEGYZŐKÖNYVEK

 ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROG.

Veszprém Balaton 2023

Révfülöp Napfény strand fejlesztése

Révfülöp Császtai Strand turisztikai fejlesztése

Révfülöp Szigeti Strand turisztikai fejlesztése

Magyar Falu Program

Révfülöp Császtai strand élő webkamera kép

Révfülöpi Képek Újság számai

Balatoni nyár Révfülöpön - Köszönjük MTV1

Révfülöpi képek, galériák

Révfülöpi videók

Révfülöp Blues - Török Ádám - 800 éves Révfülöp

 

Révfülöp

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának honlapja 2010 .:. www.revfulop.hu .:. InforMan Számítástechnika .:

Magyar English Deutsch